Lắp đặt camera tại Nha Trang - Hệ thống điện nhẹ: Tổng đài, Wifi, Âm thanh thông báo, Truyền hình nội bộ - Gọi 0886 811 919 Tư vấn Miễn Phí

HƯỚNG DẪN TỰ RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HIKVISION

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH

Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng đầu ghi hình NVR , Hikvision đưa ra hình thức khôi phục mật khẩu mới. Với sự thay đổi này, khách hàng có thể hoàn toàn chủ động tạo mật khẩu khi đã quên mật khẩu cũ.

Có 3 phương thức :

A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng trình duyệt
Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp
Cho phép reset mật khẩu từ xa qua trình duyệt, qua Teamviewer
B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp

Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng màn hình tại chỗ ( sử dụng USB cắm vào đầu ghi hình )
Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp .
C.Khôi phục mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật

Khách hàng trả lời 3 câu hỏi bí mật trong đầu ghi
Khi quên mật khẩu, chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi này sẽ được khôi phục mật khẩu.
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

Phần 1: Tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

Bước 1: Vào Configuration xuất file reset mật khẩu
Bước 2 : Nhập mật khẩu hiện tại
Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file và lưu lại
Thông báo thành công

Phần 2 : Reset mật khẩu bằng trình duyệt

Bước 1: Vào phần reset mật khẩu trên trình duyệt
Bước 2 : Chọn phương thức reset mật khẩu
Bước 3: Nếu nhập đúng file, thiết bị sẽ chuyển sang phần nhập mật khẩu mới
B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ

Phần 1 : Tạo file reset mật khẩu

Bước 1: xuất file reset mật khẩu ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )

Bước 2 : Chọn ví trí lưu trên USB
Phần 2 : Reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )
C.reset mật khẩu bầng câu hỏi bí mật

Phần 1: Trả lời các câu hỏi bí mật

Bước 1: Trả lời các câu hỏi bí mật

Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại
Bước 3: Trả lời các câu hỏi và lưu lại các câu trả lời
Phần 2: reset mật khẩu bằng file reset tạo sẵn trên màn hình trực tiếp

Bước 1: Đăng nhập vào trình duyệt
Bước 2: Trả lời các câu hỏi bí mật ( với các câu trả lời đã khai báo từ trước )
Bước 3: Tạo mật khẩu mới
Màn hình thông báo thành công:

Các thông tin khác :