Lắp đặt camera tại Nha Trang - Gọi 0902 272 911 Tư vấn Miễn Phí

 • Đầu ghi hình DS-7108HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình DS-7108HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ trợ H.264+

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7116HQHI -F1/N

  Đầu ghi hình DS-7116HQHI -F1/N

  Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR + (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ trợ H.264+

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7204HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình DS-7204HQHI-F1/N

  Đầu ghi 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog và thêm 1 IP camera ONVIF 2MP đối với đầu 4 kênh,

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7208HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình DS-7208HQHI-F1/N

  Đầu ghi 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 8 camera TVI hoặc analog và thêm 1 IP camera ONVIF 2MP  2 IP camera ONVIF 2MP

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7216HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình DS-7216HQHI-F1/N

  Đầu ghi 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 16 camera TVI hoặc analog và camera ONVIF 2MP 2 camip đối với đầu 16 kênh), Lưu

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7204HUHI-F1/N

  Đầu ghi hình DS-7204HUHI-F1/N

  Đầu ghi 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 5MP, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 4MP cho đầu 4 kênh  Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...),

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7216HQHI-F2/N

  Đầu ghi hình DS-7216HQHI-F2/N

  Đầu ghi ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 2MP, Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ trợ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7204HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình DS-7204HUHI-F2/N

  Đầu ghi 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 5MP, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 4MP cho đầu 4 kênh Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...),

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7208HUHI-F1/N

  Đầu ghi hình DS-7208HUHI-F1/N

  Đầu ghi 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 5MP, Analog và 2 camera IP ONVIF 4MP cho đầu 8 kênh) Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7208HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình DS-7208HUHI-F2/N

  Đầu ghi 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 5MP, Analog + thêm  2 camera IP ONVIF 4MP cho đầu 8 kênh) Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...),

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911