Lắp đặt camera tại Nha Trang - Hệ thống điện nhẹ: Tổng đài, Wifi, Âm thanh thông báo, Truyền hình nội bộ - Gọi 0886 811 919 Tư vấn Miễn Phí

 • Đầu ghi DS-7204HQHI-F1/(N)

  Đầu ghi DS-7204HQHI-F1/(N)

  Đầu ghi 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 4 camera TVI hoặc analog và thêm 1 IP camera ONVIF 2MP đối với đầu 4 kênh,

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7208HQHI-F1/(N)

  Đầu ghi DS-7208HQHI-F1/(N)

  Đầu ghi 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 8 camera TVI hoặc analog và thêm 1 IP camera ONVIF 2MP đối với đầu 4 kênh,

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7216HQHI-F1/(N)

  Đầu ghi DS-7216HQHI-F1/(N)

  Đầu ghi 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 16 camera TVI hoặc analog và thêm 1 IP camera ONVIF 2MP đối với đầu 4 kênh,

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/S

  Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/S

  Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR. + Hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 2 IP camera 4MP) 1 cổng SATA hỗ trợ đến 6TB (Dòng F2 hỗ trợ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7332HGHI-SH

  Đầu ghi DS-7332HGHI-SH

  Đầu ghi hình 32 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera , camera analog và IP camera (tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog, và thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7324HGHI-SH

  Đầu ghi DS-7324HGHI-SH

  Đầu ghi hình 24 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera , camera analog và IP camera (tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog, và thêm tối đa 1 IP camera 2MP đối

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7304HQHI-F4/N

  Đầu ghi DS-7304HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF 4MP cho đầu 4 kênh, 10 camera

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7316HQHI-F4/N

  Đầu ghi DS-7316HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF 4MP cho đầu 4 kênh, 10 camera

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi DS-7308HQHI-F4/N

  Đầu ghi DS-7308HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF 4MP cho đầu 4 kênh, 10 camera

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đâug ghi DS-8116HQHI-F8/N

  Đâug ghi DS-8116HQHI-F8/N

  Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR+ Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 6MP trong đó tối đa lên tới 18 camera ONVIF 4MP cho đầu 16 kênh, Lưu ý

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911